Menai Queen Bee  

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Menai Queen Bee's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Menai Queen Bee stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 2 generationer bakåt från Menai Queen Bee räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Menai Queen Bee's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Menai Queen Bee stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 9 generationer bakåt från Menai Queen Bee räknat.

farfarsfarfarsfar
Hackney?
9 generationer bak
Arab eller berber. Eftersom gulanlag inte är känt inom det arabiska fullblodet så var han förmodligen berber, eller någon typ av korsning.