Vaynor Flash  

Welsh Mountain (sekt A) gb

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Vaynor Flash's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Vaynor Flash stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 2 generationer bakåt från Vaynor Flash räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Vaynor Flash's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Vaynor Flash stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 0 generationer bakåt från Vaynor Flash räknat.