Forest Blue Squire  

Welsh Mountain (sekt A) gb

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Forest Blue Squire's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Forest Blue Squire stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 3 generationer bakåt från Forest Blue Squire räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Forest Blue Squire's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Forest Blue Squire stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 8 generationer bakåt från Forest Blue Squire räknat.

8 generationer bak
Arab eller berber. Eftersom gulanlag inte är känt inom det arabiska fullblodet så var han förmodligen berber, eller någon typ av korsning.