Kuhaylan Zaidox  ASBB 43

Arabiskt Fullblod sy

Alias Kuhhaylan Zaid, Kuhailan Zaid, Koheilan Zaid

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Kuhaylan Zaid's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Kuhaylan Zaid stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 2 generationer bakåt från Kuhaylan Zaid räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Kuhaylan Zaid's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Kuhaylan Zaid stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 2 generationer bakåt från Kuhaylan Zaid räknat.