Robust  

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Robust är en valack som föddes 1959 i Sverige.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Robusts och hans stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Robust en enkel uppsättning av av allelen e från sin far (saknar svart anlag). Han har också fått en enkel uppsättning av av allelen E från sin mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Robust en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Robust en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Robust en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----
Robust har inga avkommor registrerade i Hästkatalogen. Lägg till avkomma
Dorn  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Largo  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Groom  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Boston  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Printa  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Aina  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Attino  de

Trakehner

Lojala  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Toga  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Humanist  de

Trakehner

Tautropfen  de

Trakehner

Halbe  de

Trakehner

Tosca  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Avepal  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Pärla  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Nutria  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Nigro  hu

Shagya Arab

Shagya XXII-16

Shagya Arab

Shagya XXII  hu

Shagya Arab

9 Gazalx

Angloarabiskt Fullblod

Bango Tompa

Shagya Arab

Shannon Mezöhegyes  hu

Shagya Arab

Bango Tompa

Shagya Arab

Dalma  se

Ungerskt Varmblod

Shagya XXII  hu

Shagya Arab

Shagya XVII  ro

Shagya Arab

36 Hamdani Semri  hu

Shagya Arab

Duci

Shagya Arab

Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Dinaox

Arabiskt Fullblod