Rifalaox  

Arabiskt Fullblod gb

Rifala är ett sto som föddes 1922 i Storbritannien.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Rifalas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

?e/Gg/?C
placeholder image

Avkommor

Rifala har följande avkommor i hästkatalogen:

Skowronekox  pl

Arabiskt Fullblod

Ibrahimox  sy

Arabiskt Fullblod

Heijerox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Faliteox  tr

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Jaskolkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Rymnikox  pl

Arabiskt Fullblod

Kortezox  pl

Arabiskt Fullblod

Hamaox  pl

Arabiskt Fullblod

Epopejaox  pl

Arabiskt Fullblod

Derwiszox  eg

Arabiskt Fullblod

Liraox  pl

Arabiskt Fullblod

Risslaox  gb

Arabiskt Fullblod

Berkox  gb

Arabiskt Fullblod

Seyalox  gb

Arabiskt Fullblod

Mesaoudox  eg

Arabiskt Fullblod

Sobhaox  eg

Arabiskt Fullblod

Bukraox  gb

Arabiskt Fullblod

Ahmarox  gb

Arabiskt Fullblod

Bozraox

Arabiskt Fullblod

Risalaox  gb

Arabiskt Fullblod

Mesaoudox  eg

Arabiskt Fullblod

Azizox  eg

Arabiskt Fullblod

Yamama IIIox  eg

Arabiskt Fullblod

Ridaaox  gb

Arabiskt Fullblod

Merzukox  eg

Arabiskt Fullblod

Rose Of Sharonox  gb

Arabiskt Fullblod