Sto efter Selaby Turkxx  

Engelskt Fullblod

Sto efter Selaby Turk är ett sto som föddes ca. 1695.

----*----
----*----
placeholder image
----*----

Avkommor

Sto efter Selaby Turk har följande avkommor i hästkatalogen:

Selaby Turkxx

Engelskt Fullblod

Sto efter Places White Turkxx

Engelskt Fullblod

Places White Turkxx  tr

Engelskt Fullblod