Unbreakablexx  

Engelskt Fullblod us

Unbreakable är en hingst som föddes 1935 i USA.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Unbreakables och hans stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus A, agouti, har Unbreakable en enkel uppsättning av av allelen a från sin far eller mor (saknar agoutianlag).

På lokus G, grey, har Unbreakable en enkel uppsättning av av allelen g från sin far eller mor (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Unbreakable en enkel uppsättning av av allelen C från sin far eller mor (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Unbreakable har följande avkommor i hästkatalogen:

Sicklexx  gb

Engelskt Fullblod

Phalarisxx  gb

Engelskt Fullblod

Polymelusxx  gb

Engelskt Fullblod

Cyllenexx  gb

Engelskt Fullblod

Maid Marianxx

Engelskt Fullblod

Bromusxx  gb

Engelskt Fullblod

Sainfoinxx  gb

Engelskt Fullblod

Cheeryxx  gb

Engelskt Fullblod

Selenexx  gb

Engelskt Fullblod

Chaucerxx  gb

Engelskt Fullblod

St Simonxx  gb

Engelskt Fullblod

Canterbury Pilgrimxx  gb

Engelskt Fullblod

Serenissimaxx  gb

Engelskt Fullblod

Minoruxx  ie

Engelskt Fullblod

Gondolettexx  gb

Engelskt Fullblod

Blue Grassxx  fr

Engelskt Fullblod

Prince Palatinexx  gb

Engelskt Fullblod

Persimmonxx  gb

Engelskt Fullblod

St Simonxx  gb

Engelskt Fullblod

Perditaxx  gb

Engelskt Fullblod

Lady Lightfootxx

Engelskt Fullblod

Isinglassxx  gb

Engelskt Fullblod

Glarexx

Engelskt Fullblod

Hour Glassxx  us

Engelskt Fullblod

Rock Sandxx  gb

Engelskt Fullblod

Sainfoinxx  gb

Engelskt Fullblod

Roquebrunexx  gb

Engelskt Fullblod

Hautessexx  gb

Engelskt Fullblod

Archiducxx  fr

Engelskt Fullblod

Hauteurxx  gb

Engelskt Fullblod