Gracjaox  

Arabiskt Fullblod se

Gracja är ett sto som föddes 1978 i Sverige.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Gracjas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

Ee/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Gracja har följande avkommor i hästkatalogen:

Algierox  pl

Arabiskt Fullblod

Wielki Szlemox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Haifiox

Arabiskt Fullblod

Dziwaox  pl

Arabiskt Fullblod

Elegantkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Algaox  pl

Arabiskt Fullblod

Witrazox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Makataox  pl

Arabiskt Fullblod

Bulwaox  hu

Arabiskt Fullblod

Kuhaylan Zaidox  sy

Arabiskt Fullblod

12 Siglavy Bagdadyox  hu

Arabiskt Fullblod

Groblaox

Arabiskt Fullblod

El Trypoliox  pl

Arabiskt Fullblod

Trypolisox  pl

Arabiskt Fullblod

Enwer Beyox  pl

Arabiskt Fullblod

Kahiraox  pl

Arabiskt Fullblod

Eleonoraox  pl

Arabiskt Fullblod

Witrazox  pl

Arabiskt Fullblod

Zmoraox  pl

Arabiskt Fullblod

Gwadianaox

Arabiskt Fullblod

Amurath Sahibox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath II  de

Shagya Arab

Sahibaox  pl

Arabiskt Fullblod

Gwaraox  pl

Arabiskt Fullblod

Wielki Szlemox  pl

Arabiskt Fullblod

Canariaox  pl

Arabiskt Fullblod