Nanturaxx  

Engelskt Fullblod us

Nantura är ett sto som föddes 1855 i USA.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Nanturas och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Nantura en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus G, grey, har Nantura en enkel uppsättning av av allelen g från sin far eller mor (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Nantura en enkel uppsättning av av allelen C från sin far eller mor (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Nantura har följande avkommor i hästkatalogen:

Brawners Eclipsexx  us

Engelskt Fullblod

American Eclipsexx  us

Engelskt Fullblod

Durocxx  us

Engelskt Fullblod

Diomedxx  gb

Engelskt Fullblod

Amandaxx

Engelskt Fullblod

Millers Damselxx  us

Engelskt Fullblod

Messengerxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Pot8osxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Henryxx  us

Engelskt Fullblod

Henryxx  us

Engelskt Fullblod

Sir Archyxx  us

Engelskt Fullblod

Sto efter Diomedxx  us

Engelskt Fullblod

Young Rompxx  us

Engelskt Fullblod

Durocxx  us

Engelskt Fullblod

Old Rompxx  us

Engelskt Fullblod

Quizxx  us

Engelskt Fullblod

Bertrandxx  us

Engelskt Fullblod

Sir Archyxx  us

Engelskt Fullblod

Diomedxx  gb

Engelskt Fullblod

Castianiraxx  gb

Engelskt Fullblod

Elizaxx  us

Engelskt Fullblod

Bedfordxx  gb

Engelskt Fullblod

Mambrinaxx  gb

Engelskt Fullblod

Lady Fortunexx  us

Engelskt Fullblod

Fenwicks Brimmerxx

Engelskt Fullblod

Bess Brimmerxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Lamplighterxx  us

Engelskt Fullblod

Old Buzzardxx  us

Engelskt Fullblod

Buzzardxx  gb

Engelskt Fullblod

The Faunxx

Engelskt Fullblod