Quizxx  

Engelskt Fullblod us

Quiz är ett sto som föddes 1836 i USA.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Quizs och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus G, grey, har Quiz en enkel uppsättning av av allelen g från sin far eller mor (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Quiz en enkel uppsättning av av allelen C från sin far eller mor (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Quiz har följande avkommor i hästkatalogen:

Bertrandxx  us

Engelskt Fullblod

Sir Archyxx  us

Engelskt Fullblod

Diomedxx  gb

Engelskt Fullblod

Florizelxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Junoxx  gb

Engelskt Fullblod

Castianiraxx  gb

Engelskt Fullblod

Rockinghamxx  gb

Engelskt Fullblod

Tabithaxx

Engelskt Fullblod

Elizaxx  us

Engelskt Fullblod

Bedfordxx  gb

Engelskt Fullblod

Dungannonxx  gb

Engelskt Fullblod

Fairyxx  gb

Engelskt Fullblod

Mambrinaxx  gb

Engelskt Fullblod

Mambrinoxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Blankxx

Engelskt Fullblod

Lady Fortunexx  us

Engelskt Fullblod

Fenwicks Brimmerxx

Engelskt Fullblod

Bess Brimmerxx  gb

Engelskt Fullblod

McPhersons Bluebeardxx

Engelskt Fullblod

Sto efter Lamplighterxx  us

Engelskt Fullblod

Lamplighterxx  us

Engelskt Fullblod

Sto efter Medleyxx  us

Engelskt Fullblod

Old Buzzardxx  us

Engelskt Fullblod

Buzzardxx  gb

Engelskt Fullblod

Woodpeckerxx  gb

Engelskt Fullblod

Misfortunexx  gb

Engelskt Fullblod

The Faunxx

Engelskt Fullblod

Craigs Alfredxx

Engelskt Fullblod

Webbs Shepherdessxx

Engelskt Fullblod