30 Mariaxx  

Engelskt Fullblod gb

30 Maria är ett sto som föddes 1842 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på 30 Marias och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus G, grey, har 30 Maria en enkel uppsättning av av allelen g från sin far (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har 30 Maria en enkel uppsättning av av allelen C från sin far (saknar gulanlag).

----*----

Avkommor

30 Maria har följande avkommor i hästkatalogen:

Jereedxx  gb

Engelskt Fullblod

Sultanxx  gb

Engelskt Fullblod

Selimxx  gb

Engelskt Fullblod

Buzzardxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Alexanderxx  gb

Engelskt Fullblod

Bacchantexx  gb

Engelskt Fullblod

Williamson's Dittoxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Mercuryxx  gb

Engelskt Fullblod

My Ladyxx  gb

Engelskt Fullblod

Comusxx  gb

Engelskt Fullblod

Sorcererxx  gb

Engelskt Fullblod

Houghton Lassxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Delpinixx

Engelskt Fullblod

Delpinixx  gb

Engelskt Fullblod

Tipple Cyderxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Whiskeyxx

Engelskt Fullblod

Whiskerxx  gb

Engelskt Fullblod

Waxyxx  gb

Engelskt Fullblod

Pot 8 Osxx  gb

Engelskt Fullblod

Mariaxx  gb

Engelskt Fullblod

Penelopexx  gb

Engelskt Fullblod

Trumpatorxx  gb

Engelskt Fullblod

Prunellaxx  gb

Engelskt Fullblod

Matildaxx  gb

Engelskt Fullblod

Comusxx  gb

Engelskt Fullblod

Sorcererxx  gb

Engelskt Fullblod

Houghton Lassxx  gb

Engelskt Fullblod

Julianaxx  gb

Engelskt Fullblod

Gohannaxx  gb

Engelskt Fullblod

Platinaxx  gb

Engelskt Fullblod