Clumseyxx  

Engelskt Fullblod gb

Clumsey är en hingst som föddes 1705 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Clumseys och hans stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus G, grey, har Clumsey en enkel uppsättning av av allelen g från sin far eller mor (saknar skimmelanlag). Han har också fått en enkel uppsättning av av allelen G från sin far eller mor (skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Clumsey en enkel uppsättning av av allelen C från sin far eller mor (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Clumsey har följande avkommor i hästkatalogen:

Hautboyxx  gb

Engelskt Fullblod

D'Arcy's White Turkox  sy

Arabiskt Fullblod

D'Arcy Marcxx

Engelskt Fullblod

Royal Marexx

Engelskt Fullblod

Miss D'Arcys Pet Marexx  gb

Engelskt Fullblod

Sedbury Royal Marexx

Engelskt Fullblod