Posolox  

Arabiskt Fullblod ru

Posol är en hingst som föddes 1967 i Ryssland.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Posols och hans stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Posol en enkel uppsättning av av allelen e från sin far eller mor (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Posol en enkel uppsättning av av allelen G från sin far (skimmelanlag). Han har också fått en enkel uppsättning av av allelen g från sin mor (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Posol en enkel uppsättning av av allelen C från sin mor (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Posol har följande avkommor i hästkatalogen:

 • Parun F&aouml;delseland ee H f.1976
  Estnisk häst (Klepper)
  Stambok: 489 E
  u. Aasa
 • Paida F&aouml;delseland ee S f.1977
  Estnisk häst (Klepper)
  skm
  u. Assi
 • Pinn F&aouml;delseland ee H f.1979
  Estnisk häst (Klepper)
  fx
  u. Ralla
 • Pella F&aouml;delseland ee S f.1980
  Estnisk häst (Klepper)
  skm
  u. Tiiu
 • Pajur F&aouml;delseland ee H f.1981
  Estländsk ponny
  skm
  u. Tilga
 • Petra F&aouml;delseland ee S f.1982
  Estnisk häst (Klepper)
  skm
  u. Assi
Salonox  ru

Arabiskt Fullblod

Negatiwox  ru

Arabiskt Fullblod

Naseemox  gb

Arabiskt Fullblod

Skowronekox  pl

Arabiskt Fullblod

Nasraox  gb

Arabiskt Fullblod

Taraszczaox  pl

Arabiskt Fullblod

Enwer Beyox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Sonataox  ru

Arabiskt Fullblod

Skrzypox  pl

Arabiskt Fullblod

Lowelasox  yu

Arabiskt Fullblod

Dziewannaox

Arabiskt Fullblod

Odaliskaox  ru

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Kankaraox  ru

Arabiskt Fullblod

Palbaox  ru

Arabiskt Fullblod

Araxox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath Sahibox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath II  de

Shagya Arab

Sahibaox  pl

Arabiskt Fullblod

Angaraox  pl

Arabiskt Fullblod

Wielki Szlemox  pl

Arabiskt Fullblod

Brdaox  hu

Arabiskt Fullblod

Podrugaox  ru

Arabiskt Fullblod

Pribojox  ru

Arabiskt Fullblod

Piolunox  pl

Arabiskt Fullblod

Rissalmaox

Arabiskt Fullblod

Dikarkaox  ru

Arabiskt Fullblod

Dénoustéox  fr

Arabiskt Fullblod

Carabineox  fr

Arabiskt Fullblod