Mortimerxx  

Engelskt Fullblod pl

Mortimer är en hingst som föddes 1892 i Polen.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Mortimers och hans stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Mortimer en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Mortimer en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Mortimer en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Mortimer en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

----*----

Avkommor

Mortimer har följande avkommor i hästkatalogen:

Rulerxx  pl

Engelskt Fullblod

Isonomyxx  gb

Engelskt Fullblod

Sterlingxx  gb

Engelskt Fullblod

Oxfordxx  gb

Engelskt Fullblod

Whisperxx  gb

Engelskt Fullblod

Isola Bellaxx  gb

Engelskt Fullblod

Stockwellxx  gb

Engelskt Fullblod

Isolinexx  gb

Engelskt Fullblod

Reatexx  gb

Engelskt Fullblod

Vespasianxx  gb

Engelskt Fullblod

Newminsterxx  gb

Engelskt Fullblod

Vestaxx  gb

Engelskt Fullblod

Sweet Galingalexx  gb

Engelskt Fullblod

Blair Atholxx  gb

Engelskt Fullblod

Hurricanexx  gb

Engelskt Fullblod

Imagexx  fr

Engelskt Fullblod

Mortemerxx  fr

Engelskt Fullblod

Compiegnexx  fr

Engelskt Fullblod

Fitz Gladiatorxx  fr

Engelskt Fullblod

Maid Of Hartxx  gb

Engelskt Fullblod

Comtessexx  fr

Engelskt Fullblod

The Baronxx  ie

Engelskt Fullblod

Eusebiaxx  gb

Engelskt Fullblod

Inquietudexx  gb

Engelskt Fullblod

King Tomxx  gb

Engelskt Fullblod

Harkawayxx  ie

Engelskt Fullblod

Pocahontasxx  gb

Engelskt Fullblod

Tormentxx  gb

Engelskt Fullblod

Alarmxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Glencoexx  gb

Engelskt Fullblod