Grey Whynotxx  

Engelskt Fullblod gb

Grey Whynot är ett sto som föddes 1695 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Grey Whynots och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus G, grey, har Grey Whynot en enkel uppsättning av av allelen g från sin far (saknar skimmelanlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen G från sin mor (skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Grey Whynot en enkel uppsättning av av allelen C från sin far (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Grey Whynot har följande avkommor i hästkatalogen:

Whynotxx  gb

Engelskt Fullblod

Fenwick Barb

Berber

Royal Marexx

Engelskt Fullblod

Royal Mare

Berber