Rozkaox  

Arabiskt Fullblod pl

Rozka är ett sto som föddes ca. 1875 i Polen.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Rozkas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(g)/(C)
placeholder image

Avkommor

Rozka har följande avkommor i hästkatalogen:

El Delemiox  hu

Arabiskt Fullblod

El Delemiox  eg

Arabiskt Fullblod

Hadla Iox  hu

Arabiskt Fullblod

Hadlaox

Arabiskt Fullblod

Bona Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Bagdadox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

El Bedaviox  sa

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Bonitaox

Arabiskt Fullblod

Perkulaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlanox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Gazellaox

Arabiskt Fullblod