Tajlor   1538

Nordsvensk Brukshäst se

Tajlor är en hingst som föddes ca. 1962 i Sverige.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus G, grey, har Tajlor en enkel uppsättning av av allelen g från sin far (saknar skimmelanlag) Skimmelanlaget ger en hårrem som grånar med hästens ålder. En del blir så småningom helt kritvita i pälsen, andra blir endast grå i varierande omfattning.

placeholder image
----*----

Avkommor

Tajlor har följande avkommor i hästkatalogen:

Hejdu  se

Nordsvensk häst

Uno  se

Nordsvensk häst

Unger  se

Nordsvensk häst

Vikasvarten  no

Dölehäst

Dana  se

Nordsvensk Brukshäst

Hejda  se

Nordsvensk häst

Hejer  se

Nordsvensk häst

Griniborka  se

Nordsvensk häst

Hejma  se

Nordsvensk häst

Tanlora  se

Nordsvensk Brukshäst

Tanjar  se

Nordsvensk häst

Osman  se

Nordsvensk häst

Delling  se

Nordsvensk Brukshäst

Lynna  se

Nordsvensk häst

Tanja  se

Nordsvensk Brukshäst

Hejer  se

Nordsvensk häst

Molly  se

Nordsvensk Brukshäst

Flora  se

Nordsvensk häst