Square Notexx  

Engelskt Fullblod

Square Note är ett sto som föddes 1975.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Square Notes och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Square Note en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Square Note en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Square Note en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Square Note en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Square Note har följande avkommor i hästkatalogen:

High Topxx  ie

Engelskt Fullblod

Derring-Doxx  gb

Engelskt Fullblod

Dariusxx  gb

Engelskt Fullblod

Dantexx  gb

Engelskt Fullblod

Yasnaxx  gb

Engelskt Fullblod

Sipsey Bridgexx  gb

Engelskt Fullblod

Abernantxx  gb

Engelskt Fullblod

Claudettexx  gb

Engelskt Fullblod

Camenaexx  gb

Engelskt Fullblod

Vimyxx  fr

Engelskt Fullblod

Wild Riskxx  fr

Engelskt Fullblod

Mimixx  fr

Engelskt Fullblod

Madrilenexx  gb

Engelskt Fullblod

Court Martialxx  gb

Engelskt Fullblod

Marmitexx  gb

Engelskt Fullblod

Piazza Del Grilloxx

Engelskt Fullblod

Le Levanstellxx  ie

Engelskt Fullblod

Le Lavandouxx  fr

Engelskt Fullblod

Djebelxx  fr

Engelskt Fullblod

Lavandexx  fr

Engelskt Fullblod

Stella's Sisterxx  gb

Engelskt Fullblod

Ballyoganxx  gb

Engelskt Fullblod

My Aidxx  ie

Engelskt Fullblod

Umbrettexx  fr

Engelskt Fullblod

Umbertoxx  gb

Engelskt Fullblod

Umidwarxx  gb

Engelskt Fullblod

Shelloxx  gb

Engelskt Fullblod

Equationxx  gb

Engelskt Fullblod

Fair Trialxx  gb

Engelskt Fullblod

Algebraxx  gb

Engelskt Fullblod