Unbrina   19356

Nordsvensk Brukshäst se

Unbrina är ett sto som föddes ca. 1956 i Sverige.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus G, grey, har Unbrina en enkel uppsättning av av allelen g från sin far (saknar skimmelanlag) Skimmelanlaget ger en hårrem som grånar med hästens ålder. En del blir så småningom helt kritvita i pälsen, andra blir endast grå i varierande omfattning.

placeholder image
----*----

Avkommor

Unbrina har följande avkommor i hästkatalogen:

Osmo  se

Nordsvensk Brukshäst

Osman  se

Nordsvensk häst

Delling  se

Nordsvensk Brukshäst

Rustan  se

Nordsvensk häst

Börja  se

Nordsvensk Brukshäst

Lynna  se

Nordsvensk häst

Nyter  se

Nordsvensk Brukshäst

Pira  se

Nordsvensk Brukshäst

Svea  se

Nordsvensk häst

Steinrugg  no

Dölehäst

Raggstein  no

Dölehäst

Else  no

Dölehäst

Majsi  se

Nordsvensk Brukshäst

Daler  se

Nordsvensk Brukshäst

Unbri

Nordsvensk Brukshäst