Laszkaox  

Arabiskt Fullblod

Laszka är ett sto som föddes 1953.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Laszkas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(gG)/(C)
placeholder image

Avkommor

Laszka har följande avkommor i hästkatalogen:

Miecznikox  pl

Arabiskt Fullblod

Fetyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Ilderimox  tr

Arabiskt Fullblod

Paradaox  pl

Arabiskt Fullblod

Siglavy Bagdadyox  ro

Arabiskt Fullblod

Siglavy Bagdadyox  sy

Arabiskt Fullblod

Maltaox  pl

Arabiskt Fullblod

Koalicjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan IIox  hu

Arabiskt Fullblod

124 O'Bajanox  hu

Arabiskt Fullblod

238 Amurathox  at

Arabiskt Fullblod

Amurathox  de

Arabiskt Fullblod

Maltaox  pl

Arabiskt Fullblod

Lagunaox  pl

Arabiskt Fullblod

Opalox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

10 Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Elegantkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Niespodziankaox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath II  de

Shagya Arab

Amurathox  de

Arabiskt Fullblod

248 Shagya V

Shagya Arab

Rusalkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Czorsztynox  pl

Arabiskt Fullblod

Polentaox  pl

Arabiskt Fullblod