Bellezia  

PRE, Pura Raza Española (Andalusier)

Bellezia är ett sto som föddes ca. 2001.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Bellezias och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus G, grey, har Bellezia en enkel uppsättning av av allelen g från sin far (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Bellezia en enkel uppsättning av av allelen C från sin far (saknar gulanlag).

----*----

Avkommor

Bellezia har följande avkommor i hästkatalogen:

Alferez IV  es

PRE, Pura Raza Española (Andalusier)

Lisongero  es

PRE, Pura Raza Española (Andalusier)

Centella V  es

PRE, Pura Raza Española (Andalusier)

Maromo  es

PRE, Pura Raza Española (Andalusier)

Centella IV  es

PRE, Pura Raza Española (Andalusier)

Lisongera VI  es

PRE, Pura Raza Española (Andalusier)

Capitana XXVIII  es

PRE, Pura Raza Española (Andalusier)

Poseido VI  es

PRE, Pura Raza Española (Andalusier)

Liosa 1981  es

PRE, Pura Raza Española (Andalusier)

Maceda  es

PRE, Pura Raza Española (Andalusier)

Garboso XXXI

PRE, Pura Raza Española (Andalusier)

Atlanta  es

PRE, Pura Raza Española (Andalusier)

Esplendido IV

PRE, Pura Raza Española (Andalusier)

Celenita  es

PRE, Pura Raza Española (Andalusier)

Raso II  es

PRE, Pura Raza Española (Andalusier)

Nevera II  es

PRE, Pura Raza Española (Andalusier)