Founa   20023

Nordsvensk Brukshäst se

Founa är ett sto som föddes ca. 1972 i Sverige.

----*----
----*----
placeholder image
----*----

Avkommor

Founa har följande avkommor i hästkatalogen:

  • Faxe F&aouml;delseland se H
    Nordsvensk Brukshäst
    Stambok: 1811
    e. Tyst
Unvin  se

Nordsvensk Brukshäst

Brio  se

Nordsvensk Brukshäst

Uril  se

Nordsvensk Brukshäst

Dicken  se

Nordsvensk häst

Hejda  se

Nordsvensk häst

Rixa  se

Nordsvensk häst

Risko  se

Nordsvensk häst

Stjärna  se

Nordsvensk Brukshäst

Unvi  se

Nordsvensk Brukshäst

Osmo  se

Nordsvensk Brukshäst

Osman  se

Nordsvensk häst

Svea  se

Nordsvensk häst

Unita  se

Nordsvensk Brukshäst

Uno  se

Nordsvensk häst

Armida III  se

Nordsvensk häst

Fossa  se

Nordsvensk Brukshäst

Hejry  se

Nordsvensk Brukshäst

Hejdu  se

Nordsvensk häst

Uno  se

Nordsvensk häst

Hejma  se

Nordsvensk häst

Bruna

Nordsvensk Brukshäst

Svarta  se

Nordsvensk häst

Öyang  no

Dölehäst

Varde  no

Dölehäst

Aksa  no

Dölehäst

Svarta  se

Nordsvensk häst

Jarbu

Dölehäst

Tyra  no

Dölehäst