Gauklerxx  

Engelskt Fullblod de

Gaukler är en hingst som föddes 1913 i Tyskland och dog 1934. Han blev 21 år gammal.

----*----
----*----

Kuriosa

Importerad 1917 av Oscar Samuelsson, Thamstorp, Frambo och såld till C.F. Güntzel, Varberg. Såld 1922 till Strömsholm.

I avel 1917-34.

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Gauklers och hans stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Gaukler en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Gaukler en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Gaukler en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Gaukler en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

----*----

Utmärkelser

Gaukler har fått följande utmärkelse

----*----

Avkommor

Gaukler har följande avkommor i hästkatalogen:

 • Dina F&aouml;delseland se S f.1920
  Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
  u. Daga
 • Kattena F&aouml;delseland se S f.1928
  Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
  Stambok: SWB 1860
  br
  u. Kattenana
 • Gaukla F&aouml;delseland se S f.1930
  Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
  Stambok: RÄc 1869
  mbr
  u. Elsa
 • Pattsy F&aouml;delseland se S f.1930 (†1938)
  Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
  Stambok: RÄc 1849
  mbr vff VB, vff VF, vff HB, vff HF
  u. Blända
   B
 • Diana II F&aouml;delseland se S f.1932 (†1949)
  Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
  Stambok: RÄS 2920
  br
  u. Stjerna
   B
 • Teherana I F&aouml;delseland se S f.1932
  Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
  Stambok: RÄS 2772
  br vff VB, stj, vff VF, vff HB, vff HF
  u. Teherana
   AB
 • Miranda F&aouml;delseland se S f.1932
  Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
  Stambok: RÄS 2620
  br
  u. Irmelin
   AB
 • Sabe F&aouml;delseland se V f.1932
  Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
  u. Freja
  F: Svår
 • Akleja F&aouml;delseland se S
  Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
  Stambok: SWB 1845
  u. Regina
 • Stjärna F&aouml;delseland se S
  Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
  Stambok: SWB 2625
  u. Vanja
 • Gunhild F&aouml;delseland se S
  Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
  Stambok: SWB 4679
  u. Gunhild
Signorxx  de

Engelskt Fullblod

Saphirxx  de

Engelskt Fullblod

Chamantxx  fr

Engelskt Fullblod

Mortemerxx  fr

Engelskt Fullblod

Araucariaxx  gb

Engelskt Fullblod

Sapphoxx  de

Engelskt Fullblod

Wisdomxx  gb

Engelskt Fullblod

Mariaxx  de

Engelskt Fullblod

Noraxx

Engelskt Fullblod

Peterxx  gb

Engelskt Fullblod

Hermitxx  gb

Engelskt Fullblod

Lady Mashamxx  gb

Engelskt Fullblod

Minervaxx

Engelskt Fullblod

Peonxx

Engelskt Fullblod

Amazonianxx

Engelskt Fullblod

Gold Parmenexx  de

Engelskt Fullblod

Parmenioxx  gb

Engelskt Fullblod

St Frusquinxx  gb

Engelskt Fullblod

St Simonxx  gb

Engelskt Fullblod

Isabelxx  gb

Engelskt Fullblod

Parmaxx  gb

Engelskt Fullblod

Orvietoxx  gb

Engelskt Fullblod

Pansyxx  gb

Engelskt Fullblod

Saalburgxx

Engelskt Fullblod

Hannibalxx  de

Engelskt Fullblod

Trachenbergxx  de

Engelskt Fullblod

Zamaxx  gb

Engelskt Fullblod

Mustard Seedxx  gb

Engelskt Fullblod

Oberonxx  gb

Engelskt Fullblod

Countess of Derbyxx  gb

Engelskt Fullblod