Ketty  RR 2592

Gotlandsruss se

Ketty är ett sto som föddes 1977 i Sverige.

----*----
----*----

Kuriosa

Fick Svenska Russavelsföreningens Förärvningspris 2007.

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Ketty en enkel uppsättning av av allelen e från sin far (saknar svart anlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen E från sin mor (svart anlag). Det är ett dominant anlag, så även om det bara finns i en uppsättning så ger det full effekt Svart anlag gör att det kan bildas svart pigment (eumelanin) i hårremmen. Pigmentet kan antingen vara uniformt över hela kroppen, som en svart häst, eller begränsas till vissa områden av andra gener.

På lokus A, agouti, har Ketty en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag). Det är ett dominant anlag, så även om det bara finns i en uppsättning så ger det full effekt Aguti-anlaget begränsar svart färg (eumelanin) till områden som exempelvis man, svans och ben. Beroende på vilken allel som sitter på detta lokus begränsas den svarta färgen olika hårt.

placeholder image
----*----

Utmärkelser

Ketty har fått följande utmärkelse

----*----

Avkommor

Ketty har följande avkommor i hästkatalogen:

Jan-Dacke  se

Gotlandsruss

Maribel  se

Gotlandsruss

Caribel  se

Gotlandsruss

Criban Daniel  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Majgull  se

Gotlandsruss

Marina  se

Gotlandsruss

Tommy  se

Gotlandsruss

Maja  se

Gotlandsruss

Linett  se

Gotlandsruss

Criban Daniel  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Owain Glyndwr  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Criban Marian Sais  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Lill-Gull  se

Gotlandsruss

Gullding  se

Gotlandsruss

Lillmarlen  se

Gotlandsruss

Ket  se

Gotlandsruss

Atle  se

Gotlandsruss

Atterdag  se

Gotlandsruss

Limrick  se

Gotlandsruss

Lotta  se

Gotlandsruss

Polly  se

Gotlandsruss

Revel General  gb

Welshponny (sekt B)

Vineta  se

Gotlandsruss

Lia  se

Gotlandsruss

Raketen  se

Gotlandsruss

Dollman  se

Gotlandsruss

Isabella  se

Gotlandsruss

Lina  se

Gotlandsruss

Dollman  se

Gotlandsruss

Lisen  se

Gotlandsruss