Gakenda IV  RÄS 5889

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Gakenda IV är ett sto som föddes 1954 i Sverige.

Gakenda IV föddes upp av Sven Eric Karlton.

----*----
 • Ras: Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
 • Kön: Sto
 • Mankhöjd: 161.0 cm
 • Färg: fux
 • Tecken: Huvud: bläs
    Höger fram: vit fot
    Vänster fram: vit fot
 • Stofamilj:
  Gakenda-familjen (F.4), generation 3 (SWB)
 • Hingstlinje:
  Byerly Turk, generation 21 (FLB)
  -> Bülow, generation 6 (TRAK)
  --> Kyffhäuser, generation 3 (SWB)
 •  
 • Antal fulla led i katalogen: 6 generationer
 • Fullblodsandel, 4 led: 12.50%
 • Fullblodsandel, 8 led: 34.77%
 • Fullblodsandel, hela stamtavlan: 68.48%
----*----

Kuriosa

Tillhörig uppfödaren.

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Gakenda IVs och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Gakenda IV en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen e från båda sina föräldrar (saknar svart anlag).

På lokus A, agouti, har Gakenda IV en enkel uppsättning av av allelen a från sin far eller mor (saknar agoutianlag).

På lokus G, grey, har Gakenda IV en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Gakenda IV en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Utmärkelser

Gakenda IV har fått följande utmärkelser

----*----

Avkommor

Gakenda IV har följande avkommor i hästkatalogen:

 • Afghenda F&aouml;delseland se S f.1962
  Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
  Stambok: SWB 7812
  mbr stj
  e. Afghan
   B
  1965 Dpl
 • Corsita F&aouml;delseland se S f.1963 (†1982)
  Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
  Stambok: SWB 7141
  sv
  e. Corso
   A
  1966 Dpl
 • Lansita F&aouml;delseland se S f.1964
  Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
  Stambok: SWB 7414
  fx vff HF, vff VB, vff VF, vff HB, bls
  e. Lansiär
   A
  1967 Dpl
 • Lansiett F&aouml;delseland se S f.1965
  Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
  Stambok: SWB 7672
  fx bls
  e. Lansiär
   B
 • Imkenda F&aouml;delseland se S f.1967
  Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
  Stambok: SWB 8019
  skm vff VF, vff HB, vff HF, bls, snp, vff VB
  e. Immer
  1970 Dpl
  1971 B
 • Filosof F&aouml;delseland se H f.1969
  Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
  Stambok: SWB 479
  skm
  e. Immer
 • Cokenda F&aouml;delseland se S f.1970
  Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
  Stambok: SWB 9514
  fx vtul, bls
  e. Cosmosxx
   A
  1973 Dpl
 • Ganesco F&aouml;delseland se H f.1971 (†1999)
  Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
  Stambok: SWB 503
  sv vt helsmpa VB, bls, vt helsmpa HF, vt helsmpa VF, vt helsmpa HB
  e. Unesco
   A
 • Cokenda II F&aouml;delseland se S f.1972
  Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
  Stambok: SWB 10971
  mbr vff VB, snp
  e. Cosmosxx
  1977 B
 • Gakenda V F&aouml;delseland se S f.1973
  Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
  Stambok: SWB 10826
  fx stjne, vff HB
  e. Unesco
  1977 B
 • Messe F&aouml;delseland se S f.1974
  Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
  Stambok: SWB 12553
  fx bls, sth
  e. Unesco
  1986 A
Salvator  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Magnet Kyff  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Kyffhäuser  de

Ostpreussare

Schaumburger  de

Ostpreussare

Kühnheit  de

Trakehner

Signora  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Sixtus  de

Mecklenburg-Vorpommern

Nora  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Rosa  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Avepal  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Avanti  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Rolla  de

Hannoveranare

Tea Rosexx

Engelskt Fullblod

Nabobxx  dk

Engelskt Fullblod

Tea Cakexx  gb

Engelskt Fullblod

Gakenda III  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Index  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Flaneur  de

Hannoveranare

Flankeur  de

Hannoveranare

Naphta  de

Hannoveranare

Hansa  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Ruster  de

Hannoveranare

Heidi  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Gakenda  de

Hannoveranare

Goldring II  de

Hannoveranare

Goldschläger I  de

Hannoveranare

Nestigode  de

Hannoveranare

Messe  de

Hannoveranare

Mormone  de

Hannoveranare

Nabonna  de

Hannoveranare