Tuvstarr  RW 1037

Welshponny (sekt B) se

Tuvstarr är ett sto som föddes 1991 i Sverige.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Tuvstarrs och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(gG)/(C)
placeholder image

Avkommor

Tuvstarr har följande avkommor i hästkatalogen:

Wärnanäs Sigill  se

Welshponny (sekt B)

Coed Coch Barwn  gb

Welshponny (sekt B)

Criban Victor  gb

Welshponny (sekt B)

Criban Winston  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Criban Whalebone  gb

Welshponny (sekt B)

Berwyn Beauty  gb

Welshponny (sekt B)

Tan-y-Bwlch Berwyn  gb

Welshponny (sekt B)

Dinarth Wonderlight  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Vaynor Serenity  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Revel Starlight  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Mathrafal Tuppence  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Grwyne Sack  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Vaynor Sian  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Owain Glyndwr  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Vaynor Seiran  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Mitcha  se

Welshponny (sekt B)

Örnäs Twilight  se

Welshponny (sekt B)

Pajazzo  se

Welshponny (sekt B)

Coed Coch Berwynedd  gb

Welshponny (sekt B)

Coed Coch Pelydr  gb

Welshponny (sekt B)

Kirby Cane Scintilla  gb

Welshponny (sekt B)

Bryntirion Rowan  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Coed Coch Seron  gb

Welshponny (sekt B)

Rosita  se

Welshponny (sekt B)

Horshaga Cyrano  se

Welshponny (sekt B)

Rhyd-y-Felin Selwyn  gb

Welshponny (sekt B)

Downland Wildflower  gb

Welshponny (sekt B)

Brockwell Ripple  gb

Welshponny (sekt B)

Criban Pilot  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Brockwell Rainbow  gb

Welshponny (sekt B)