Lekierox  

Arabiskt Fullblod dk

Lekier är en hingst som föddes 1985 i Danmark och dog 2007. Han blev 22 år gammal.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Lekiers och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

g?/C?
placeholder image

Avkommor

Lekier har följande avkommor i hästkatalogen:

Probatox  se

Arabiskt Fullblod

Pohaniecox  pl

Arabiskt Fullblod

Cometox  pl

Arabiskt Fullblod

Abu Afasox  pl

Arabiskt Fullblod

Carmenox  pl

Arabiskt Fullblod

Planetaox  pl

Arabiskt Fullblod

Naborox  _su

Arabiskt Fullblod

Pienoczkaox  _su

Arabiskt Fullblod

Borexiaox  se

Arabiskt Fullblod

Exelsjorox  pl

Arabiskt Fullblod

Aquinorox  pl

Arabiskt Fullblod

Eleonoraox  pl

Arabiskt Fullblod

Bogoriaox  pl

Arabiskt Fullblod

Laurox  pl

Arabiskt Fullblod

Bulgotkaox  pl

Arabiskt Fullblod

La-Mejox  no

Arabiskt Fullblod

Algomejox  pl

Arabiskt Fullblod

Celebesox  pl

Arabiskt Fullblod

Witrazox  pl

Arabiskt Fullblod

Canariaox  pl

Arabiskt Fullblod

Algonkinaox  pl

Arabiskt Fullblod

Pietuszokox  _su

Arabiskt Fullblod

Algaox  pl

Arabiskt Fullblod

Lalaox  se

Arabiskt Fullblod

Algierox  pl

Arabiskt Fullblod

Wielki Szlemox  pl

Arabiskt Fullblod

Algaox  pl

Arabiskt Fullblod

Al-Midaox  se

Arabiskt Fullblod

Dardirox  pl

Arabiskt Fullblod

Mimikraox

Arabiskt Fullblod