Ilex  

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Ilex är en valack som föddes 1904 i Sverige och dog 1925. Han blev 21 år gammal.

----*----
 • Ras: Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
 • Kön: Valack
 • Färg: brun
 • Hingstlinje:
  Darley Arabian, generation 15 (FLB)
  -> Eclipse, generation 11 (FLB)
 •  
 • Antal fulla led i katalogen: 1 generationer
 • Fullblodsandel, 4 led: 50.00%
 • Fullblodsandel, 8 led: 85.16%
 • Fullblodsandel, hela stamtavlan: 63.95%
----*----

Kuriosa

"Han föddes i Grillbytrakten och inköptes i Grillby 1907 av remonteringsstyrelsen. Han tilldelades Kungl. Livgardet till häst och uttogs av dåvarande ryttmästare N. Adlercreutz, som deltog med honom i Olympiska spelen 1912 i prishoppning och placerade sig först av de svenska deltagarna. Enär ryttmästare N. Adlercreutz samma år utnämndes till militärattaché i Berlin, överläts Ilex på dåvarande kapten P. Karsten, som under träningen till de Olympiska spelen varit i tillfälle att se hans stora hoppförmåga.

1913 startade han 6 gånger och tog 2 första pris i svårare, 2 första pris i medelsvåra, 1 tredje pris i svårare och 1 tredje pris i medelsvåra hoppningar. Han hade emellertid ett "ben", vänster fram, redan innan han kom i kapten Karstens ägo och vid ansträngning generade det honom, vilket nog gjorde att han icke var så villiga att hoppa utan bröt ut i bland. En stor hoppförmåga ägde han emellertid och slog nästan aldrig i något hinder. Kapten Karsten gjorde stora ansträngningar för att få reda på hans fullständiga härstamning, men kom ej längre än att mormodern varit droskhäst i Stockholm på 90-talet, antagligen av ädelt slag.

Kapten Karsten tjänade han troget som tjänstehäst tills kaptenen 1916 begärde och erhöll avsked. Under sin tjänstetid fick han nästan alltid göra tjänst, då den andra tjänsthästen städse var en unghäst, som skulle sparas. Då kapten Karsten 1917 flyttade till landet blev Ilex vagnshäst, som han fann sig bra i, tyckte dock ej i början om att hålla igen i backarna. Blev dock snart stadig och användes såsom "skolmästare" vid inkörning av alla unghästar. Han kunde även draga lass, om det gällde. Så småningom blev han dock stel och i synnerhet på hård mark generade vänster fram, varför han i år (1925) fått sluta sina dagar, 21½ år gammal. Han var en verkligt god häst, sådan som man sällan möter."

ur Hästen nr 21 1925

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Ilexs och hans stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Ilex en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Ilex en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Ilex en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Ilex en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

----*----

Tävlingsresultat

Ilex är placerad i

 • Internationell GP hoppning
----*----
Ilex har inga avkommor registrerade i Hästkatalogen. Lägg till avkomma
Ilexxx  se

Engelskt Fullblod

Warren Hastingsxx  gb

Engelskt Fullblod

Citadelxx  gb

Engelskt Fullblod

Stockwellxx  gb

Engelskt Fullblod

Sortiexx  gb

Engelskt Fullblod

Plunderxx  gb

Engelskt Fullblod

Buccaneerxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Aegisxx  gb

Engelskt Fullblod

Cast-Offxx  gb

Engelskt Fullblod

Thormanbyxx  gb

Engelskt Fullblod

Windhoundxx  gb

Engelskt Fullblod

Alice Hawthornxx  gb

Engelskt Fullblod

Chance Shotxx  gb

Engelskt Fullblod

Orlandoxx  gb

Engelskt Fullblod

The Arrowxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Napoli  se

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Napoli  de

Hannoveranare

Jaspis  de

Hannoveranare

Jason  de

Mecklenburgare

Sto efter Westow  de

Hannoveranare

Sto efter Figaro II  de

Hannoveranare

Figaro II  de

Hannoveranare

Sto efter Ki  de

Hannoveranare