Brunta  RR 3259

Gotlandsruss se

Brunta är ett sto som föddes 1990 i Sverige.

----*----
 • Ras: Gotlandsruss
 • Registreringsnummer: 30903913
 • Kön: Sto
 • Mankhöjd: 122.0 cm
 • Färg: brun
 • Stofamilj:
  Inga-familjen, generation 10 (Russ)
 • Hingstlinje:
  Gullis, generation 7 (RUSS)
 •  
 • Antal fulla led i katalogen: 6 generationer
 • Fullblodsandel, 4 led: 0.00%
 • Fullblodsandel, 8 led: 1.56%
 • Fullblodsandel, hela stamtavlan: 6.06%
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Bruntas och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Brunta en enkel uppsättning av av allelen E från sin far (svart anlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen e från sin mor (saknar svart anlag).

På lokus A, agouti, har Brunta en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Brunta en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Brunta en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Utmärkelser

Brunta har fått följande utmärkelse

----*----

Avkommor

Brunta har följande avkommor i hästkatalogen:

Brunte  se

Gotlandsruss

Klippman  se

Gotlandsruss

Klipp  se

Gotlandsruss

Ducke  se

Gotlandsruss

Liljan  se

Gotlandsruss

Dodo  se

Gotlandsruss

Dolle  se

Gotlandsruss

Lissi  se

Gotlandsruss

Becka  se

Gotlandsruss

Revel General  gb

Welshponny (sekt B)

Revel Welsh Model  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Revel Gleam  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Blanka  se

Gotlandsruss

Klipp  se

Gotlandsruss

Blenda  se

Gotlandsruss

Gumman  se

Gotlandsruss

Ripadals Basti  se

Gotlandsruss

Brunte  se

Gotlandsruss

Klippman  se

Gotlandsruss

Becka  se

Gotlandsruss

Balett  se

Gotlandsruss

Pysen IV  se

Gotlandsruss

Babsi  se

Gotlandsruss

Sotina  se

Gotlandsruss

Gullbon  se

Gotlandsruss

Gullding  se

Gotlandsruss

Bonita  se

Gotlandsruss

Sonett  se

Gotlandsruss

Piccolo  se

Gotlandsruss

Sensita  se

Gotlandsruss