Smyrnaox  

Arabiskt fullblod (ökenfödd) eg

Smyrna är ett sto som föddes 1890 i Egypten.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Smyrnas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

ee/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Smyrna har följande avkommor i hästkatalogen: