Libertinexx  

Engelskt Fullblod fr

Libertine är ett sto som föddes 1926 i Frankrike.

----*----
----*----

Kuriosa

Exporterad från Frankrike till England som ettåring.

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Libertines och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Libertine en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Libertine en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Libertine en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Libertine en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Libertine har följande avkommor i hästkatalogen:

Brûleurxx  fr

Engelskt Fullblod

Chouberskixx  fr

Engelskt Fullblod

Gardefeuxx  fr

Engelskt Fullblod

Cambysexx  fr

Engelskt Fullblod

Bougiexx  fr

Engelskt Fullblod

Campanulexx

Engelskt Fullblod

The Bardxx  gb

Engelskt Fullblod

Saint Luciaxx

Engelskt Fullblod

Basse Terrexx  fr

Engelskt Fullblod

Omniumxx  fr

Engelskt Fullblod

Upasxx  fr

Engelskt Fullblod

Bluettexx  fr

Engelskt Fullblod

Bijouxx

Engelskt Fullblod

St Gatienxx  gb

Engelskt Fullblod

Thoraxx  gb

Engelskt Fullblod

Lovely Nightiexx  gb

Engelskt Fullblod

Jaegerxx  gb

Engelskt Fullblod

Eagerxx  gb

Engelskt Fullblod

Enthusiastxx  gb

Engelskt Fullblod

Greebaxx  gb

Engelskt Fullblod

Mesangexx  gb

Engelskt Fullblod

Persimmonxx  gb

Engelskt Fullblod

Golden Tressesxx  gb

Engelskt Fullblod

Lovely Nightiexx  gb

Engelskt Fullblod

Spearmintxx  gb

Engelskt Fullblod

Carbinexx  nz

Engelskt Fullblod

Maid Of The Mintxx

Engelskt Fullblod

Star Of The Seaxx  gb

Engelskt Fullblod

Gallinulexx  gb

Engelskt Fullblod

Ethelxx  gb

Engelskt Fullblod