Närkeby Zorba  RW 182

Welshponny (sekt B) se

Närkeby Zorba är ett sto som föddes 1967 i Sverige.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Närkeby Zorbas och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Närkeby Zorba en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen e från båda sina föräldrar (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Närkeby Zorba en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Närkeby Zorba en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Närkeby Zorba har följande avkommor i hästkatalogen:

Chirk Crogan  gb

Welshponny (sekt B)

Coed Coch Blaen Lleuad  gb

Welshponny (sekt B)

Criban Victor  gb

Welshponny (sekt B)

Criban Winston  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Criban Whalebone  gb

Welshponny (sekt B)

Berwyn Beauty  gb

Welshponny (sekt B)

Tan-y-Bwlch Berwyn  gb

Welshponny (sekt B)

Dinarth Wonderlight  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Chirk Heather  gb

Welshponny (sekt B)

Criban Victor  gb

Welshponny (sekt B)

Criban Winston  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Criban Whalebone  gb

Welshponny (sekt B)

Berwyn Beauty  gb

Welshponny (sekt B)

Tan-y-Bwlch Berwyn  gb

Welshponny (sekt B)

Dinarth Wonderlight  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Brockwell Flirt  gb

Welshponny (sekt B)

Brockwell Cobweb  gb

Welshponny (sekt B)

Harford Starlight  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Wentworth Snowball  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Wentworth Fata Morgana  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Fayre Ladybird  gb

Welshponny (sekt B)

Shalbourne Pendragon  gb

Welshponny (sekt B)

Ansty Edelweiss  gb

Welshponny (sekt B)

Criban Fair Faith  gb

Welshponny (sekt B)

Coed Coch Blaen Lleuad  gb

Welshponny (sekt B)

Criban Victor  gb

Welshponny (sekt B)

Berwyn Beauty  gb

Welshponny (sekt B)

Criban Faith  gb

Welshponny (sekt B)

Criban Grey Grit  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Criban Charity  gb

Welsh Mountain (sekt A)