Questionnairexx  

Engelskt Fullblod us

Questionnaire är en hingst som föddes 1927 i USA.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Questionnaire en enkel uppsättning av av allelen e från sin far eller mor (saknar svart anlag). Han har också fått en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Questionnaire en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Questionnaire en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Questionnaire en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Questionnaire har följande avkommor i hästkatalogen:

Stingxx  us

Engelskt Fullblod

Spurxx  us

Engelskt Fullblod

King Jamesxx  us

Engelskt Fullblod

Plauditxx  us

Engelskt Fullblod

Unsightlyxx  us

Engelskt Fullblod

Auntie Mumxx  gb

Engelskt Fullblod

Meltonxx  gb

Engelskt Fullblod

Adderlyxx  gb

Engelskt Fullblod

Gnatxx  us

Engelskt Fullblod

Voterxx  gb

Engelskt Fullblod

Friars Balsamxx  gb

Engelskt Fullblod

Mavourneenxx  gb

Engelskt Fullblod

Mosquitoxx  us

Engelskt Fullblod

Commandoxx  us

Engelskt Fullblod

Sandflyxx  gb

Engelskt Fullblod

Miss Puzzlexx  us

Engelskt Fullblod

Disguisexx  us

Engelskt Fullblod

Dominoxx  us

Engelskt Fullblod

Himyarxx  us

Engelskt Fullblod

Mannie Grayxx  us

Engelskt Fullblod

Bonnie Galxx  gb

Engelskt Fullblod

Galopinxx  gb

Engelskt Fullblod

Bonnie Doonxx  gb

Engelskt Fullblod

Ruby Nethersolexx  us

Engelskt Fullblod

Star Rubyxx  gb

Engelskt Fullblod

Hamptonxx  gb

Engelskt Fullblod

Ornamentxx  gb

Engelskt Fullblod

Nethersolexx  us

Engelskt Fullblod

Tournamentxx  us

Engelskt Fullblod

Fairy Slipperxx  gb

Engelskt Fullblod