Slapdashxx  

Engelskt Fullblod us

Slapdash är ett sto som föddes 1931 i USA.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Slapdash en enkel uppsättning av av allelen e från sin far (saknar svart anlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen E från sin mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Slapdash en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Slapdash en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Slapdash en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Slapdash har följande avkommor i hästkatalogen:

Stimulusxx  us

Engelskt Fullblod

Ultimusxx  us

Engelskt Fullblod

Commandoxx  us

Engelskt Fullblod

Dominoxx  us

Engelskt Fullblod

Emma Cxx  us

Engelskt Fullblod

Running Streamxx  us

Engelskt Fullblod

Dominoxx  us

Engelskt Fullblod

Dancing Waterxx  gb

Engelskt Fullblod

Hurakanxx  us

Engelskt Fullblod

Unclexx  us

Engelskt Fullblod

Star Shootxx  gb

Engelskt Fullblod

The Niecexx  us

Engelskt Fullblod

The Hoydenxx  us

Engelskt Fullblod

Esherxx  gb

Engelskt Fullblod

The Maidxx  us

Engelskt Fullblod

Tetrarchyxx  us

Engelskt Fullblod

Tetratemaxx  gb

Engelskt Fullblod

The Tetrarchxx  ie

Engelskt Fullblod

Roi Herodexx  fr

Engelskt Fullblod

Vahrenxx  gb

Engelskt Fullblod

Scotch Giftxx  gb

Engelskt Fullblod

Symingtonxx  ie

Engelskt Fullblod

Maundxx  gb

Engelskt Fullblod

Petronellaxx  gb

Engelskt Fullblod

Bachelor's Doublexx  ie

Engelskt Fullblod

Tredennisxx  gb

Engelskt Fullblod

Lady Bawnxx

Engelskt Fullblod

Dancing Doraxx  gb

Engelskt Fullblod

Louviersxx

Engelskt Fullblod

La Danseusexx  gb

Engelskt Fullblod