Dzami Iox  

Arabiskt Fullblod pl

Dzami I är ett sto som föddes 1896 i Polen.

Dzami I föddes upp av Regow.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Dzami Is och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(e)/(g)/(C)
placeholder image

Avkommor

Dzami I har följande avkommor i hästkatalogen:

Dardzalox  pl

Arabiskt Fullblod

Dzelfiox

Arabiskt Fullblod

Skarbiozaox

Arabiskt Fullblod

Eminachox  pl

Arabiskt Fullblod

Bagdadox  pl

Arabiskt Fullblod

Hamiox  eg

Arabiskt Fullblod

Kameljaox  pl

Arabiskt Fullblod

Pielgrzymox  pl

Arabiskt Fullblod

Mlecha-Elazusox  pl

Arabiskt Fullblod

Indostankaox  pl

Arabiskt Fullblod

Hindostan Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Jamriox  eg

Arabiskt Fullblod

Sybillaox  pl

Arabiskt Fullblod

Mlecha-Mniejszaox  pl

Arabiskt Fullblod

Dahomanox  sy

Arabiskt Fullblod

Mlecha-Elazusox  pl

Arabiskt Fullblod