Balalajkaox  PASB 962

Arabiskt Fullblod pl

Balalajka är ett sto som föddes 1/1 1941 i Polen och dog 1/1 1957. Hon blev 16 år gammal.

Balalajka föddes upp av Krasnica. Hon har ägts av Stadnina Koni Albigowa.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Balalajkas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

?e/Gg/?C
placeholder image

Avkommor

Balalajka har följande avkommor i hästkatalogen:

Amurath Sahibox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath II  de

Shagya Arab

Amurathox  de

Arabiskt Fullblod

Tajar IVox  de

Arabiskt Fullblod

Koheil IIIox  de

Arabiskt Fullblod

248 Shagya V

Shagya Arab

Shagya V  ro

Shagya Arab

213 Gidran XIXox  hu

Arabiskt Fullblod

Sahibaox  pl

Arabiskt Fullblod

Nana Sahib Iox  de

Arabiskt Fullblod

Selimox  de

Arabiskt Fullblod

Smyrnaox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Donkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Schechan-Schammarox

Arabiskt Fullblod

Koheilan II-ox  hu

Arabiskt Fullblod

Iwonka IIIox  pl

Arabiskt Fullblod

Ibn Mahometox  pl

Arabiskt Fullblod

Mahometox  pl

Arabiskt Fullblod

Orjentox  pl

Arabiskt Fullblod

Pojataox  pl

Arabiskt Fullblod

Sultankaox  pl

Arabiskt Fullblod

Ilderimox  tr

Arabiskt Fullblod

Granicaox

Arabiskt Fullblod

Lysaox  pl

Arabiskt Fullblod

Hassiziox  pl

Arabiskt Fullblod

Hezanox  tr

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Halkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Dzami Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Dardzalox  pl

Arabiskt Fullblod

Eminachox  pl

Arabiskt Fullblod