Rosenellixx  

Engelskt Fullblod us

Rosenelli är ett sto som föddes 1983 i USA.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Rosenellis och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus G, grey, har Rosenelli en enkel uppsättning av av allelen g från sin far (saknar skimmelanlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen G från sin mor (skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Rosenelli en enkel uppsättning av av allelen C från sin far (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Rosenelli har följande avkommor i hästkatalogen:

Seat of Powerxx  us

Engelskt Fullblod

Bold Rulerxx  us

Engelskt Fullblod

Nasrullahxx  gb

Engelskt Fullblod

Nearcoxx  it

Engelskt Fullblod

Mumtaz Begumxx  fr

Engelskt Fullblod

Miss Discoxx  us

Engelskt Fullblod

Discoveryxx  us

Engelskt Fullblod

Outdonexx  us

Engelskt Fullblod

Beaver Streetxx  ie

Engelskt Fullblod

My Babuxx  fr

Engelskt Fullblod

Djebelxx  fr

Engelskt Fullblod

Perfumexx  gb

Engelskt Fullblod

Wood Firexx  gb

Engelskt Fullblod

Bois Rousselxx

Engelskt Fullblod

Blue Smokexx  gb

Engelskt Fullblod

Gushxx  us

Engelskt Fullblod

Francis Sxx  us

Engelskt Fullblod

Royal Chargerxx  gb

Engelskt Fullblod

Nearcoxx  it

Engelskt Fullblod

Sun Princessxx  gb

Engelskt Fullblod

Blue Eyed Momoxx  us

Engelskt Fullblod

War Admiralxx  us

Engelskt Fullblod

Big Eventxx  us

Engelskt Fullblod

Whispering Songxx  us

Engelskt Fullblod

Mister Gusxx  us

Engelskt Fullblod

Nasrullahxx  gb

Engelskt Fullblod

Fichuxx  gb

Engelskt Fullblod

Songcraftxx  us

Engelskt Fullblod

Endeavour IIxx  ar

Engelskt Fullblod

Singing Witchxx  us

Engelskt Fullblod