Gaivaox  

Arabiskt Fullblod lt

Gaiva är ett sto som föddes 1983 i Litauen.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Gaiva en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen e från båda sina föräldrar (saknar svart anlag) Svart anlag gör att det kan bildas svart pigment (eumelanin) i hårremmen. Pigmentet kan antingen vara uniformt över hela kroppen, som en svart häst, eller begränsas till vissa områden av andra gener.

placeholder image
----*----

Avkommor

Gaiva har följande avkommor i hästkatalogen:

Magdanox  ru

Arabiskt Fullblod

Nabegox  ru

Arabiskt Fullblod

Araxox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath Sahibox  pl

Arabiskt Fullblod

Angaraox  pl

Arabiskt Fullblod

Nomenklaturaox

Arabiskt Fullblod

Naseemox  gb

Arabiskt Fullblod

Mammonaox  pl

Arabiskt Fullblod

Molvaox  ru

Arabiskt Fullblod

Aswanox  eg

Arabiskt Fullblod

Nazeerox  eg

Arabiskt Fullblod

Yosreiaox  eg

Arabiskt Fullblod

Monopoliaox  ru

Arabiskt Fullblod

Pribojox  ru

Arabiskt Fullblod

Mammonaox  pl

Arabiskt Fullblod

Olaox  eg

Arabiskt Fullblod

Hamdan IIox  eg

Arabiskt Fullblod

Hamdanox  eg

Arabiskt Fullblod

Ibn Rabdanox  eg

Arabiskt Fullblod

Bint Radiaox  eg

Arabiskt Fullblod

Follaox  eg

Arabiskt Fullblod

Ibn Barakatox  eg

Arabiskt Fullblod

Sabahox  eg

Arabiskt Fullblod

Aliaox  eg

Arabiskt Fullblod

Amrullaox  eg

Arabiskt Fullblod

Sid Abouhomox

Arabiskt Fullblod

Zaafaranaox  eg

Arabiskt Fullblod

Maysounaox  eg

Arabiskt Fullblod

Kheirox

Arabiskt Fullblod

Shamsox  eg

Arabiskt Fullblod