Garsasox  

Arabiskt Fullblod lt

Garsas är en valack som föddes 1998 i Litauen och dog 2017. Han blev 19 år gammal.

----*----
----*----

Kuriosa

Importerad till Finland

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Garsas en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen e från båda sina föräldrar (saknar svart anlag) Svart anlag gör att det kan bildas svart pigment (eumelanin) i hårremmen. Pigmentet kan antingen vara uniformt över hela kroppen, som en svart häst, eller begränsas till vissa områden av andra gener.

placeholder image
----*----

Avkommor

Garsas har följande avkommor i hästkatalogen:

Sniegasox  lt

Arabiskt Fullblod

Eilbrusox  ru

Arabiskt Fullblod

Elfurox  pl

Arabiskt Fullblod

Czortox  pl

Arabiskt Fullblod

Elloraox  pl

Arabiskt Fullblod

Nesravnennajaox  ru

Arabiskt Fullblod

Salonox  ru

Arabiskt Fullblod

Neposedaox  ru

Arabiskt Fullblod

Sauleox  lt

Arabiskt Fullblod

Magdanox  ru

Arabiskt Fullblod

Nabegox  ru

Arabiskt Fullblod

Molvaox  ru

Arabiskt Fullblod

Serenadaox  lt

Arabiskt Fullblod

Startasox  lt

Arabiskt Fullblod

Spevkaox  ru

Arabiskt Fullblod

Gaivaox  lt

Arabiskt Fullblod

Magdanox  ru

Arabiskt Fullblod

Nabegox  ru

Arabiskt Fullblod

Araxox  pl

Arabiskt Fullblod

Nomenklaturaox

Arabiskt Fullblod

Molvaox  ru

Arabiskt Fullblod

Aswanox  eg

Arabiskt Fullblod

Monopoliaox  ru

Arabiskt Fullblod

Olaox  eg

Arabiskt Fullblod

Hamdan IIox  eg

Arabiskt Fullblod

Hamdanox  eg

Arabiskt Fullblod

Follaox  eg

Arabiskt Fullblod

Aliaox  eg

Arabiskt Fullblod

Amrullaox  eg

Arabiskt Fullblod

Maysounaox  eg

Arabiskt Fullblod