Nedjdyox  

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Nedjdy är ett sto som föddes ca. 1815.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Nedjdys och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(g)/(C)
placeholder image

Avkommor

Nedjdy har följande avkommor i hästkatalogen: