Alice Carnealxx  

Engelskt Fullblod us

Alice Carneal är ett sto som föddes 1836 i USA.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Alice Carneal en enkel uppsättning av av allelen E från sin far (svart anlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen e från sin mor (saknar svart anlag).

På lokus A, agouti, har Alice Carneal en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Alice Carneal en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Alice Carneal en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Alice Carneal har följande avkommor i hästkatalogen:

Sarpedonxx  gb

Engelskt Fullblod

Emiliusxx  gb

Engelskt Fullblod

Orvillexx  gb

Engelskt Fullblod

Beningbroughxx  gb

Engelskt Fullblod

Evelinaxx  gb

Engelskt Fullblod

Emilyxx  gb

Engelskt Fullblod

Stamfordxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Whiskeyxx  gb

Engelskt Fullblod

Icariaxx

Engelskt Fullblod

The Flyerxx  gb

Engelskt Fullblod

Vandyke Juniorxx

Engelskt Fullblod

Azaliaxx

Engelskt Fullblod

Parmaxx

Engelskt Fullblod

Dick Andrewsxx  gb

Engelskt Fullblod

Mayxx

Engelskt Fullblod

Rowenaxx  us

Engelskt Fullblod

Sumpterxx

Engelskt Fullblod

Sir Archyxx  us

Engelskt Fullblod

Diomedxx  gb

Engelskt Fullblod

Castianiraxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Robin Redbreastxx  us

Engelskt Fullblod

Robin Redbreastxx

Engelskt Fullblod

Stingxx

Engelskt Fullblod

Lady Greyxx

Engelskt Fullblod

Robin Greyxx

Engelskt Fullblod

Royalistxx

Engelskt Fullblod

Belle Mariahxx

Engelskt Fullblod

Maria Ixx

Engelskt Fullblod

Hoskins Melzarxx  us

Engelskt Fullblod

Sto efter Hydes Highflyerxx

Engelskt Fullblod