Kalinaox  PASB 172

Arabiskt Fullblod pl

Kalina är ett sto som föddes 1909 i Polen och dog 1936. Hon blev 27 år gammal.

Kalina föddes upp av Antoniny.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Kalinas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(G)

Avkommor

Kalina har följande avkommor i hästkatalogen:

Ibrahimox  sy

Arabiskt Fullblod

Heijerox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Faliteox  tr

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Lezginkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Obejan Szarakiox

Arabiskt Fullblod

Zalotnaox  pl

Arabiskt Fullblod

Cyprianox  pl

Arabiskt Fullblod

Jamriox  eg

Arabiskt Fullblod

Szaranczaox  pl

Arabiskt Fullblod

Melodjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Derwiszox  eg

Arabiskt Fullblod

Comtessaox  pl

Arabiskt Fullblod