Le Fireox  AHR 125665

Arabiskt Fullblod us

Le Fire är en hingst som föddes 1/1 1975 i USA och dog 1/1 2002. Han blev 27 år gammal.

Le Fire föddes upp av Dr. Fred B. Ragland och Florence I. Ragland.

----*----
----*----

Kuriosa

Har stått modell för Breyer-modellhäst.

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Le Fires och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

ee/gg/CC

Avkommor

Le Fire har följande avkommor i hästkatalogen:

Baskox  pl

Arabiskt Fullblod

Witrazox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Haifiox

Arabiskt Fullblod

Dziwaox  pl

Arabiskt Fullblod

Makataox  pl

Arabiskt Fullblod

Fetyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Balalajkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath Sahibox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath II  de

Shagya Arab

Sahibaox  pl

Arabiskt Fullblod

Iwonka IIIox  pl

Arabiskt Fullblod

Ibn Mahometox  pl

Arabiskt Fullblod

Lysaox  pl

Arabiskt Fullblod

Susecionox  us

Arabiskt Fullblod

Corsairox  us

Arabiskt Fullblod

Cometox  pl

Arabiskt Fullblod

Abu Afasox  pl

Arabiskt Fullblod

Carmenox  pl

Arabiskt Fullblod

Szarzaox

Arabiskt Fullblod

Ali Saidox  pl

Arabiskt Fullblod

Salwaox

Arabiskt Fullblod

Cancion de Los Vientosox  us

Arabiskt Fullblod

Doubanox  us

Arabiskt Fullblod

Indraffox  us

Arabiskt Fullblod

Scheherazadeox

Arabiskt Fullblod

Rifabaox  us

Arabiskt Fullblod

Rifnasox

Arabiskt Fullblod

Raiabaox  us

Arabiskt Fullblod