Randi LII   23406

Nordsvensk Brukshäst se

Randi LII är ett sto som föddes 2002 i Sverige.

Randi LII föddes upp av Bengt Gustafsson.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Randi LII en enkel uppsättning av av allelen E från sin far eller mor (svart anlag). Det är ett dominant anlag, så även om det bara finns i en uppsättning så ger det full effekt Svart anlag gör att det kan bildas svart pigment (eumelanin) i hårremmen. Pigmentet kan antingen vara uniformt över hela kroppen, som en svart häst, eller begränsas till vissa områden av andra gener.

På lokus A, agouti, har Randi LII en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag). Det är ett dominant anlag, så även om det bara finns i en uppsättning så ger det full effekt Aguti-anlaget begränsar svart färg (eumelanin) till områden som exempelvis man, svans och ben. Beroende på vilken allel som sitter på detta lokus begränsas den svarta färgen olika hårt.

På lokus G, grey, har Randi LII en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag) Skimmelanlaget ger en hårrem som grånar med hästens ålder. En del blir så småningom helt kritvita i pälsen, andra blir endast grå i varierande omfattning.

placeholder image
----*----

Avkommor

Randi LII har följande avkommor i hästkatalogen:

Eloge  se

Nordsvensk Brukshäst

Egal  se

Nordsvensk Brukshäst

Uns  se

Nordsvensk Brukshäst

Vardtind  no

Dölehäst

Karina  se

Nordsvensk Brukshäst

Carmencita  se

Nordsvensk Brukshäst

Tajlor  se

Nordsvensk Brukshäst

Rosita  se

Nordsvensk Brukshäst

Rosetta  se

Nordsvensk Brukshäst

Faxe  se

Nordsvensk Brukshäst

Tyst  se

Nordsvensk Brukshäst

Founa  se

Nordsvensk Brukshäst

Rosita  se

Nordsvensk Brukshäst

Ising  se

Nordsvensk Brukshäst

Rita  se

Nordsvensk Brukshäst

Randi XXVIII  se

Nordsvensk Brukshäst

Central  se

Nordsvensk Brukshäst

Hajmon  se

Nordsvensk Brukshäst

Hajson  se

Nordsvensk Brukshäst

Unita  se

Nordsvensk Brukshäst

Centa  se

Nordsvensk Brukshäst

Centaur  se

Nordsvensk Brukshäst

Unbrina  se

Nordsvensk Brukshäst

Randi XXIV  se

Nordsvensk Brukshäst

Unvin  se

Nordsvensk Brukshäst

Brio  se

Nordsvensk Brukshäst

Unvi  se

Nordsvensk Brukshäst

Randi XII  se

Nordsvensk Brukshäst

Hallmir  se

Nordsvensk Brukshäst

Randi X  se

Nordsvensk Brukshäst