Randi X   18768

Nordsvensk Brukshäst se

Alias Randi 10

Randi X är ett sto som föddes 1960 i Sverige.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus G, grey, har Randi X en enkel uppsättning av av allelen g från sin far (saknar skimmelanlag) Skimmelanlaget ger en hårrem som grånar med hästens ålder. En del blir så småningom helt kritvita i pälsen, andra blir endast grå i varierande omfattning.

placeholder image
----*----

Avkommor

Randi X har följande avkommor i hästkatalogen:

Ran  se

Nordsvensk Brukshäst

Titus

Nordsvensk Brukshäst

Mynt  se

Nordsvensk häst

Isfot  se

Nordsvensk häst

Gunda  se

Nordsvensk häst

Nelly  se

Nordsvensk häst

Dunker  se

Nordsvensk häst

Sally

Nordsvensk häst

Tarana  se

Nordsvensk Brukshäst

Randi VIII  se

Nordsvensk Brukshäst

Hällbrun  se

Nordsvensk häst

Häll

Nordsvensk Brukshäst

Brunsa  se

Nordsvensk häst

Randi I  se

Nordsvensk häst

Tollstein  se

Nordsvensk Brukshäst

Steinrugg  no

Dölehäst

Polly  se

Nordsvensk Brukshäst

Randi  se

Nordsvensk häst

Byhrar  no

Dölehäst

Svarta  se

Nordsvensk häst