Metkaox  

Arabiskt Fullblod pl

Alias 303 Metka

Metka är ett sto som föddes 1831 i Polen.

Metka föddes upp av Slawuta.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Metkas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

?g/?C
placeholder image

Avkommor

Metka har följande avkommor i hästkatalogen:

Kanarysox  pl

Arabiskt Fullblod

Dzielfox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Persjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Zbójox  ru

Arabiskt Fullblod

Persyaox  pl

Arabiskt Fullblod

Gorczycaox  eg

Arabiskt Fullblod

Kobylaox  pl

Arabiskt Fullblod

Tokarska  pl

Partbred Arab (Arabiskt halvblod)

Janczar-Agaox  pl

Arabiskt Fullblod

Arab Iox

Arabiskt Fullblod

Kobylaox  pl

Arabiskt Fullblod

Szweykowska  pl

Konik