Mersuch I-ox  

Arabiskt Fullblod hu

Mersuch I- är en hingst som föddes 1922 i Ungern.

Mersuch I- föddes upp av Bábolna.

----*----
  • Ras: Arabiskt Fullblod
  • Kön: Hingst
  • Färg: skimmel
  •  
  • Antal fulla led i katalogen: 3 generationer
  • Inavelskoefficient:0.781% (16 led)
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Mersuch I-s och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

Gg/?C
placeholder image

Avkommor

Mersuch I- har följande avkommor i hästkatalogen:

Mersuch Iox  hu

Arabiskt Fullblod

Mersuchox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Schmad Kohailanox

Arabiskt Fullblod

Hamdani Semriox

Arabiskt Fullblod

37 Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

Mahmoud Mirzaox  sy

Arabiskt Fullblod

113 Aghil Agaox  hu

Arabiskt Fullblod

60 Adjuzeox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Koheilan Adjuzeox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Schechaox

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

20 Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Gazlan Iox  hu

Arabiskt Fullblod

Gazlanox  hu

Arabiskt Fullblod

66 Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

22 O'Bajanox  hu

Arabiskt Fullblod

O'Bajanox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

30 Bagdadyox  hu

Arabiskt Fullblod

Schechan-Schammarox  hu

Arabiskt Fullblod

Schechan-Schammarox

Arabiskt Fullblod

Koheilan-Adjuzeox

Arabiskt Fullblod

Schecha Gehelt El Adjuzox

Arabiskt Fullblod

5 Gazlan Iox  hu

Arabiskt Fullblod

Gazlan Iox  hu

Arabiskt Fullblod

4 O'Bajanox  hu

Arabiskt Fullblod