Kohejlankaox  PASB 191

Arabiskt Fullblod hu

Kohejlanka är ett sto som föddes 1928 i Ungern.

Kohejlanka föddes upp av Bábolna.

----*----
  • Ras: Arabiskt Fullblod
  • Kön: Sto
  • Färg: skimmel
  • Stofamilj:
    1866--20 - Schecha, generation 6 (Arab Inoff)
  •  
  • Antal fulla led i katalogen: 3 generationer
  • Inavelskoefficient:3.418% (16 led)
----*----

Kuriosa

Importerad till Polen 1929

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Kohejlankas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(e)/(a)/(gG)/(C)
placeholder image

Avkommor

Kohejlanka har följande avkommor i hästkatalogen:

Mersuch I-ox  hu

Arabiskt Fullblod

Mersuch Iox  hu

Arabiskt Fullblod

Mersuchox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Schmad Kohailanox

Arabiskt Fullblod

Hamdani Semriox

Arabiskt Fullblod

37 Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

60 Adjuzeox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

20 Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Gazlan Iox  hu

Arabiskt Fullblod

22 O'Bajanox  hu

Arabiskt Fullblod

Schechan-Schammarox  hu

Arabiskt Fullblod

Schechan-Schammarox

Arabiskt Fullblod

5 Gazlan Iox  hu

Arabiskt Fullblod

24 Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan IIox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan Adjuzeox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

91 Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

124 O'Bajanox  hu

Arabiskt Fullblod

O'Bajanox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

145 Gazlanox  hu

Arabiskt Fullblod

38 Koheilan Raschidox  hu

Arabiskt Fullblod

Kohailan-Raschidox

Arabiskt Fullblod

43 Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

60 Adjuzeox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)