Gaborox  PASB 1062

Arabiskt Fullblod pl

Gabor är en hingst som föddes 1/1 1944 i Polen.

Gabor föddes upp av Prins R. D. Sanguszko.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Gabors och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/aa/gg/C?
placeholder image

Avkommor

Gabor har följande avkommor i hästkatalogen:

Kuhailan Abu Urkubox  hu

Arabiskt Fullblod

Kuhaylan Zaidox  sy

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Abu Junubox

Arabiskt Fullblod

Hadban Inzihiox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Kuhaila Um Junubox

Arabiskt Fullblod

Kuhaila Al Ziyadahox  sa

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Saklawi Djedranox  fr

Arabiskt Fullblod

Kuhaila Al Ziyadaox

Arabiskt Fullblod

22 Kemirox  hu

Arabiskt Fullblod

Kemirox  pl

Arabiskt Fullblod

Souakimox

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Sylphide Iox  de

Arabiskt Fullblod

17 Mersuch I-1ox  hu

Arabiskt Fullblod

Mersuch Iox  hu

Arabiskt Fullblod

5 Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Kohejlankaox  hu

Arabiskt Fullblod

Mersuch I-ox  hu

Arabiskt Fullblod

Mersuch Iox  hu

Arabiskt Fullblod

Mersuchox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

37 Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

20 Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Schechan-Schammarox  hu

Arabiskt Fullblod

24 Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan IIox  hu

Arabiskt Fullblod

124 O'Bajanox  hu

Arabiskt Fullblod

38 Koheilan Raschidox  hu

Arabiskt Fullblod

Kohailan-Raschidox

Arabiskt Fullblod

43 Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod